Tüm Detaylar 2018-02-22T15:42:13+00:00
 • Tüm Detaylar

1. Yarışmanın Konusu ve Kayıt Süreci

Yarışmanın Konusu

Ankara ili Polatlı ilçesi ‘Sevim Aras İlkokulu’  eski bina bodrum katında belirlenmiş olan alanın anaokulu ve ilkokul (5-10 yaş aralığı) öğrencilerinin kullanımı için kütüphane ve okuma alanı olarak tasarlanmasıdır.

Yarışmanın Amacı ve İçeriği:

5-10 yaş arası öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak üzere, doğru ölçü ve niteliklerde bir mekan yaratmaktır. Yarışma ‘tasarım fikri’ seviyesinde olacak bir proje yarışması ve sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Bu sebeple, yapılacak tasarımın sosyal değerlere hitap etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, evrensel tasarım ilkelerine uygun, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel altyapısına duyarlı, sürdürülebilir bir çerçevede olması amaçlanmaktadır.

Katılım Şartları:

Yarışma, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel olarak başvurulabileceği gibi, farklı bölümlerden öğrenciler, iki kişilik ekipler halinde de katılabilir.

 • Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi olmak
 • Kayıt Formunu – tüm ekip üyeleri için – doldurmuş olmak
 • Yarışma Web sitesi üzerinden kayıt yaptırmak (dusleriokumak.cankaya.edu.tr)

Yapılan kayıtta öğrenci, altı karakterden (iki rakam, dört harf) oluşan rumuz oluşturacaktır. Yarışma boyunca ve teslimlerde bu rumuz kullanılacaktır. Ekip olarak kayıt yaptıran öğrenciler aynı rumuzu kullanacaklardır.

Bilgi ve Danışma:
 • İç Mimarlık Bölümü
  • Öğr. Gör. Çetin Tünger
  • Araş. Gör. Başak Kalfa
 • WEB sayfasında (dusleriokumak.cankaya.edu.tr) yarışma konusu olan alana ilişkin fotoğraf ve mimari projeler bulunmaktadır.
Son Başvuru Tarihi:

26 Aralık 2017 saat 17:00’ye kadardır.

2. Projelerin Teslim Süreci

Teslim Formatı:

İki adet 70x100 boyutunda fotoblok pafta teslim edilecek; pafta üzerinde teknik çizimler, gerekli detaylar ve açıklamalar bulunacaktır. Paftaların sağ üst köşesine altı karakterden (iki harf, dört rakam) oluşan rumuz yazılacak, pafta üzerinde herhangi başka bir işaret bulunmayacaktır. Paftalar kraft kağıt ile üzerine hiç bir ibare bulunmayacak şekilde paketlenmiş olarak teslim edilecektir.

Katılımcılar ayrı bir A4 kağıda isim ve soyadlarını, öğrenci numaraları ve bölümlerini belirtecekler, ayrıca tüm çizimler PDF ve çizilen çizim programında (AutoCad, Revit vb.) kaydedilerek bir cd’ye kopyalanacak, cd üzerinde paftanın üzerindeki aynı rumuz bulunacak, kimlik bilgilerini içeren A4  ve cd aynı zarfın içine  konularak kapalı olarak paftalar ile birlikte teslim edilecektir. Zarfın üzerinde de cd ve pafta üzerinde bulunan  aynı rumuz yazılmış olacaktır.

Ayrıca, katılımcılar, web sitesine kayıt oldukları rumuz ile online yükleme yapacaklardır. Bu sebeple hazırlanmış olan paftalar, el çizimi ise taratılarak yüklenmelidir. Telefon ile çekilmiş fotoğraflar yükleme olarak kabul edilmeyeceklerdir. Tüm çizimlerde ölçülendirme yapılmış olmalıdır.

İstenilen Çizimler:
 • 1/50 plan (renklendirilmiş)
 • 1/50 kesitler (renklendirilmiş)
 • 1/50 iç cephe görünüşleri (renklendirilmiş)
 • perspektifler
 • varsa özel tasarıma yönelik açıklayıcı detaylar
Teslim Yeri:

Mimarlık Fakültesi 1. Kat, B-130 numaralı derslikte imza karşılığı elden teslim edilecektir.

Teslim Tarihi :

26 Mart 2018

3. Projelerin Değerlendirme Süreci

Seminer ve Çalıştay Tarihi:

27 Aralık 2017 (Katılan öğrenciler derslerinden izinli sayılacaklardır.)

Soru – Cevap Toplantısı :

                  21 Şubat 2017

Değerlendirme Kriterleri:

Yapılacak tasarımların teknik çizim kalitesi, sunumu, üç boyutlu tarifleri ve tasarımın niteliksel ve sosyal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Çizimlerde ve üç boyutlu tariflerde bilgisayar ya da el çizimi kriteri aranmayacaktır.

Değerlendime Jüri Üyeleri*:
 • Dr. Gülser Çelebi (İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi – Jüri Başkanı)
 • Doç. Dr. Ezgi Kahraman (Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Cengiz Özmen (Mimarlık Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. İpek Memikoğlu (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Dr. Kıvanç Kitapçı (İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)
 • Öğr. Gör. Gökçe Atakan (İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)
 • Fatih Ulutaş (Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A. Ş. Teknik Hizmetler Yöneticisi)
 • Renan Gökyay (Nurus Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi)

* sponsorluklara göre jüri üyeleri değişebilir ya da sayısı artabilir.

Danışman Jüri Üyeleri:
 • Sıtkı Alp (Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
 • Sedat Alp (Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili)
 • Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu (Çankaya Üniversitesi Rektörü)
 • Dr. Kenan Taş (Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Dr. Selçuk Geçim (Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Dr.Harun Batırbaygil (Mimarlık Fakültesi Dekanı)

4. Sonuçların Açıklanması

Sonuçların Açıklanma tarihi:

2 Nisan 2018

Ödül:

Yarışmaya katılan tüm tasarımcılara katılım sertifikası verilecektir. Yarışma sonucunda Jurinin yapacağı değerlendirme ile,

 • Olan projeye 1000 TL
 • Olan Projeye 500 TL
 • Olan projeye 250 TL

Para ödülü verilecektir. Ayrıca, 1. Olan proje, Polatlı Sevim Aras İlkokulu eski bina bodrum katılda uygulanacaktır. Yarışmaya katılan tüm tasarımcılar, bu koşulu kabul etmiş sayılırlar.