Tüm Detaylar2018-10-31T11:12:03+00:00
 • Tüm Detaylar

1. Yarışmanın Konusu ve Kayıt Süreci

Ankara ili Polatlı ilçesi ‘Sevim Aras İlkokulu’  eski bina bodrum katında belirlenmiş olan alanın anaokulu ve ilkokul (5-10 yaş aralığı) öğrencilerinin kullanımı için kütüphane ve okuma alanı olarak tasarlanmasıdır.

5-10 yaş arası öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak üzere, doğru ölçü ve niteliklerde bir mekan yaratmaktır. Yarışma ‘tasarım fikri’ seviyesinde olacak bir proje yarışması ve sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Bu sebeple, yapılacak tasarımın sosyal değerlere hitap etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, evrensel tasarım ilkelerine uygun, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel altyapısına duyarlı, sürdürülebilir bir çerçevede olması amaçlanmaktadır.

Yarışma, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel olarak başvurulabileceği gibi, farklı bölümlerden öğrenciler, iki kişilik ekipler halinde de katılabilir.

 • Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi olmak
 • Kayıt Formunu – tüm ekip üyeleri için – doldurmuş olmak
 • Yarışma Web sitesi üzerinden kayıt yaptırmak (dusleriokumak.cankaya.edu.tr)

Yapılan kayıtta öğrenci, altı karakterden (iki rakam, dört harf) oluşan rumuz oluşturacaktır. Yarışma boyunca ve teslimlerde bu rumuz kullanılacaktır. Ekip olarak kayıt yaptıran öğrenciler aynı rumuzu kullanacaklardır.

 • İç Mimarlık Bölümü
  • Öğr. Gör. Çetin Tünger
  • Araş. Gör. Başak Kalfa
 • WEB sayfasında (dusleriokumak.cankaya.edu.tr) yarışma konusu olan alana ilişkin fotoğraf ve mimari projeler bulunmaktadır.

26 Aralık 2017 saat 17:00’ye kadardır.

2. Projelerin Teslim Süreci

İki adet 70×100 boyutunda fotoblok pafta teslim edilecek; pafta üzerinde teknik çizimler, gerekli detaylar ve açıklamalar bulunacaktır. Paftaların sağ üst köşesine altı karakterden (iki harf, dört rakam) oluşan rumuz yazılacak, pafta üzerinde herhangi başka bir işaret bulunmayacaktır. Paftalar kraft kağıt ile üzerine hiç bir ibare bulunmayacak şekilde paketlenmiş olarak teslim edilecektir.

Katılımcılar ayrı bir A4 kağıda isim ve soyadlarını, öğrenci numaraları ve bölümlerini belirtecekler, ayrıca tüm çizimler PDF ve çizilen çizim programında (AutoCad, Revit vb.) kaydedilerek bir cd’ye kopyalanacak, cd üzerinde paftanın üzerindeki aynı rumuz bulunacak, kimlik bilgilerini içeren A4  ve cd aynı zarfın içine  konularak kapalı olarak paftalar ile birlikte teslim edilecektir. Zarfın üzerinde de cd ve pafta üzerinde bulunan  aynı rumuz yazılmış olacaktır.

Ayrıca, katılımcılar, web sitesine kayıt oldukları rumuz ile online yükleme yapacaklardır. Bu sebeple hazırlanmış olan paftalar, el çizimi ise taratılarak yüklenmelidir. Telefon ile çekilmiş fotoğraflar yükleme olarak kabul edilmeyeceklerdir. Tüm çizimlerde ölçülendirme yapılmış olmalıdır.

 • 1/50 plan (renklendirilmiş)
 • 1/50 kesitler (renklendirilmiş)
 • 1/50 iç cephe görünüşleri (renklendirilmiş)
 • perspektifler
 • varsa özel tasarıma yönelik açıklayıcı detaylar

Mimarlık Fakültesi 1. Kat, Camlı Oda’da imza karşılığı elden teslim edilecektir.

26 Mart 2018

3. Projelerin Değerlendirme Süreci

27 Aralık 2017 (Katılan öğrenciler derslerinden izinli sayılacaklardır.)

                  21 Şubat 2017

Yapılacak tasarımların teknik çizim kalitesi, sunumu, üç boyutlu tarifleri ve tasarımın niteliksel ve sosyal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Çizimlerde ve üç boyutlu tariflerde bilgisayar ya da el çizimi kriteri aranmayacaktır.

 • Prof. Dr. Gülser Çelebi (İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi – Jüri Başkanı)
 • Prof. Dr. Mehmet Tunçer (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Müge Bozdayı (TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
 • Doç. Dr. Cengiz Özmen (Mimarlık Bölüm Başkanı)
 • Sedat Arıcan (Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A. Ş.)

* sponsorluklara göre jüri üyeleri değişebilir ya da sayısı artabilir.

 • Sıtkı Alp (Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
 • Sedat Alp (Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili)
 • Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu (Çankaya Üniversitesi Rektörü)
 • Dr. Kenan Taş (Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Dr. Selçuk Geçim (Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Dr.Harun Batırbaygil (Mimarlık Fakültesi Dekanı)

4. Sonuçların Açıklanması

Yarışmaya katılan tüm tasarımcılara katılım sertifikası verilecektir. Yarışma sonucunda Jurinin yapacağı değerlendirme ile,

 • Birincilik Ödülü: 1000 TL
 • İkincilik Ödülü: 500 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 250 TL

Para ödülü verilecektir. Ayrıca, 1. Olan proje, Polatlı Sevim Aras İlkokulu eski bina bodrum katılda uygulanacaktır. Yarışmaya katılan tüm tasarımcılar, bu koşulu kabul etmiş sayılırlar.